Huurwet


Huurwet of huurrecht

De naam huurwet wordt in de volksmond veel gebruikt voor het huurrecht dat zich bezighoudt met de huurovereenkomst. In het huurrecht wordt veel geregeld m.b.t. de huurbescherming die voor huurders van woningen en bedrijfsruimten geldt. In 2003 is de huurwet echter opgegaan in het Burgerlijk Wetboek. In het Burgelijk wetboek is het huurrecht verder beschreven en vastgelegd. De laatste wijziging dateert uit 2007.

test