“No cure no pay” mag de overheid geen geld kosten…


“No cure no pay” mag de overheid geen geld kosten…

Regeringspartijen VVD en PvdA geven aan te willen experimenteren met “no cure no pay”in de advocatuur. Nu is het een advocaat verboden prijsafspraken te maken die geheel afhankelijk zijn van het te behalen resultaat.

Als de beloning van professionele juridische dienstverlening helemaal afhankelijk is van het te behalen resultaat, wordt de kwaliteit van de behandeling ondergeschikt aan dat resultaat. Zo is de algemene opinie tot nu toe geweest. Een claimcultuur als in de Verenigde Staten zou op de loer liggen en advocaten zouden alleen kansrijke zaken willen behandelen.

Staatssecretaris Fred Teeven van veiligheid en justitie gaat – op verzoek van de regeringspartijen – de Orde van Advocaten benaderen. Hij wil samen met de Orde onderzoeken of het mogelijk is op beperkte schaal ervaring op te doen met no cure no pay. Maar dat mag volgens Teeven geen geld kosten. Want dat heeft de overheid niet.

Alternatief: succes fee?

De Orde van Advocaten laat weten al te experimenteren met een minder ver gaande variant op no cure no pay, te weten de variant waarin boven op een (lagere) vaste vergoeding een succes fee wordt bedongen voor het geval de procedure gewonnen wordt. No cure no pay zou volgens de Orde gevaarlijk zijn. Volgens de Orde zou het risico op “cherrypicking” te groot zijn. Advocaten zouden alleen kansrijke zaken willen doen en geen kansloze of arbeidsintensieve.

Voorstanders van No cure no pay stellen dat het drempelverlagend werkt voor mensen die juridische bijstand zoeken. Daarnaast kan no cure no pay kostenverlagend werken en houdt het de advocaat bij de les. Invoeren van no cure no pay kan – omgekeerd – ook als een nuttig filter dienst doen. Immers, als de rechtzoekende geen advocaat kan vinden die de zaak voor een redelijk percentage van het geldelijk belang wil behandelen, kan daar de conclusie aan worden verbonden dat de zaak niet kansrijk zal zijn.

Incassotarief

Uiteraard is no cure no pay als vorm van beloning voor geleverde juridische diensten niet voor iedere zaak geschikt. Maar voor incassozaken, waarin SWG Advocaten en Juristen veel procedeert, geldt dat een resultaatafhankelijke beloning uiterst stimulerend en inspirerend kan werken. Wij spreken graag vooraf met onze cliënten een incassotarief af.

Meer info van de Orde van Advocaten

test