Huurincasso


Huurachterstand?

Wordt u geconfronteerd met huurachterstand, dan doet u er goed aan zo snel al mogelijk over te gaan tot huurincasso door onze gespecialiseerde advocaten in het huurrecht.

Sommatie tot betalen van de huur

Zodra de huurder door onze incasso-advocaat wordt gesommeerd tot betalen, leidt dat al snel tot resultaat. De huurder weet dat immers dat aanhoudende wanprestatie mogelijk leidt tot een gerechtelijke procedure waarbij naast betaling van de huur tevens de ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde kan worden gevorderd. Dit gaat gepaard met de nodige kosten die grotendeels op de huurder kunnen worden verhaald.Anders dan een incassobureau, zijn onze incasso-advocaten in staat snel te schakelen van het minnelijke traject van huurincasso naar zonodig een gerechtelijke ontruiming ontruiming.

Advies Huurincasso

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in huurincasso. Leg uw zaak voor aan onze incasso-advocaten en voorkom oplopende huurachterstanden.

test