Huurrecht Bedrijfsruimte


Huurrecht Bedrijfsruimte

In het huurrecht is de bescherming van huurders van bedrijfsruimten geregeld. Het huurrecht bedrijfsruimte maakt onderscheid tussen twee soorten bedrijfsruimten namelijk middenstandsbedrijfsruimten(winkeld e.d.) en overige bedrijfsruimtes(kantoren e.d.). Het onderscheid is belangrijk in verband met de huurbescherming en opzeggen van de huurovereenkomst bedrijfsruimte.

Huurrecht winkelpanden, cafés, restaurants, etc.

Onder middenstandsbedrijfsruimten verstaat het huurrecht ruimtes zoals winkels, cafés, restaurants, afhaal- en besteldiensten, ambachtsbedrijven, hotels en kampeerbedrijven. Huurders van middenstandsbedrijfsruimten genieten meer huurbescherming dan de huurders van kantoorpanden. Huurders zijn minimaal voor de duur van 10 jaar verzekerd van het huurrecht. Na de eerste 10 jaar ontstaat er een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Alleen als een huurperiode van 2 jaar of korter is overeengekomen geldt er geen speciale bescherming.

Opzeggen huurovereenkomst bedrijfsruimte

Zowel huurder als verhuurder hebben een opzegtermijn van 1 jaar. Opzegging door de verhuurder kan alleen als de huurder akkoord gaat. Gaat de huurder niet akkoord dan moet de kantonrechter uitspraak doen. Ontbinding van de huurovereenkomst van de bedrijfsruimte kan worden toegekend als er bijvoorbeeld sprake is van overlast, schade of betalingsachterstand. Of als er sprake is van dringend eigen gebruik, renovatie of wijziging van het bestemmingsplan.

Huurrecht overige bedrijfsruimte

Overige bedrijfsruimte betreft het huurrecht omvattende kantoren en ruimtes voor opslag. De huurder van overige bedrijfsruimte geniet namelijk geen huurbescherming. Huurder en verhuurder kunnen alles zelf vastleggen in een huurovereenkomst. De huurovereenkomst kan worden opgezegd zoals in het contract is overeengekomen. Er is alleen sprake van een tijdelijke ontruimingsbescherming.

Leg uw zaak vrijblijvend voor

Onze huurrecht advocaten beschikken over ruime kennis en ervaring op het gebied van het huurrecht. Wij adviseren en procederen over alle voorkomende huurrechtelijke aspecten op het gebied van zowel winkel- en kantoorruimte als woonruimte.

test