Positie huurder bij renovatie bedrijfsruimte


Moet huurder beter beschermd worden?

De tweede kamer behandelt een wetsvoorstel ter verbetering van de positie van huurders van bedrijfsruimte bij renovatie. Een vooruitgang? Er bestaat gerede twijfel. Het voorstel bevat wijzigingen om een vaste bijdrage voorde verhuur-en inrichtingskosten op te nemen voor huurders van 290-bedrijfsruimte bij renovatie en het beperken van de mogelijkheid van de verhuurder om te kunnen opzeggen vanwege

test