Huuropzegging


Wanneer kan de huur worden opgezegd?

Regels bij opzeggen huur

verhuurder

Voor de verhuurder van woningen en zogenaamde 290 bedrijfsruimten gelden de bij wet vastgelegde beeindiginggronden op basis waarvan de huurovereenkomst kan worden opgezegd.De huurder dient hiermee in te stemmen bij gebreke waarvan een gerechtelijke procedure dient te worden doorlopen. Voor 230a bedrijfsruimten gelden dergelijke beeindigingsgronden in beginsel niet. Wel geniet die huurder ontruimingsbescherming.

huurder

De huurder kan met inachtneming van de geldende opzegtermijn de huurovereenkomst opzeggen. Tegen welke datum er kan worden opgezegd is afhankelijk van de periode waarvoor de huurovereenkomst is aangegaan (bepaalde/onbepaalde tijd).

Vragen

Leg uw zaak vrijblijvend voor als u vragen heeft over de (on-)mogelijkheden in het kader van de huuropzegging. Onze huurrecht advocaten beschikken over een ruime dosis aan ervaring en een schat aan kennis over het huurrecht.

test