Advocaat Nodig?


Onze huurrecht advocaat

Onze huurrecht advocaat biedt uitkomst als u juridisch advies nodig heeft over de huur en verhuur van woonruimte en commerciële bedrijfsruimte. Bijvoorbeeld bij huurverhoging, de huurprijs en servicekosten, gebreken, onderhoud en renovatie of beëindiging van een huurrelatie. Maar ook als u rechtsmaatregelen overweegt zoals huurbeëindiging, woningontruiming of huurincasso. Leg uw zaak voor aan een van onze huurrecht advocaten.

Gerechtelijke acties

Er wordt bij huurgeschillen veel geprocedeerd. Bij geschillen en conflicten over de beëindiging van de huur, gebreken, huurprijsherziening en wanbetaling, wordt de zaak vaak aan een rechter voorgelegd. Kennis van en ervaring met het huurrecht is daarvoor onontbeerlijk.

Huurrechten woonruimte

De huur en verhuur van woonruimte is streng gereguleerd. De huurder van woonruimte geniet een verregaande huurbescherming. De verhuurder mag de huur alleen opzeggen bij wanprestatie, een tijdelijk huurcontract, dringend eigen gebruik, een nieuwe huurovereenkomst of een geldend bestemmingsplan. De huurovereenkomst eindigt als de huurder schriftelijk instemt met de opzegging. Gaat hij niet binnen 6 weken akkoord, dan loopt de huurovereenkomst door. De verhuurder moet dan naar de rechter stappen om het huurcontract te laten beëindigen.

Huurrecht bedrijfsruimte en kantoren

Voor de huur van bedrijfsruimte gelden andere bepalingen dan voor de huur van woonruimte. Verhuurder en huurder van bedrijfsruimte kunnen grotendeels zelf bepalen hoe de huurovereenkomst luidt. De huurder van bedrijfsruimte heeft een minder vergaande wettelijke bescherming dan de huurder van woonruimte.

Leg uw zaak vrijblijvend voor aan onze huurrecht advocaten

Graag zijn wij u van dienst. Bel voor vrijblijvend advies naar 073 – 5231400 of vul het formulier op deze pagina in.

test